České Velenice - Vize rozvoje města

Prohlédněte si vizi města

Vize rozvoje je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na obec, její potenciály i bariéry a vytvoření vize - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život v obci a posílí její jedinečnost. Jako prostředek k tomu slouží analytické mapy, výsledkem pak je soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazují konkrétní záměry. Tyto záměry jsou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Představovaná vize rozvoje řeší komplexně celé město České Velenice v podobě konkrétních návrhů. Tyto návrhy jsou vodítkem a doporučením pro vedení obce, kam by mohla v budoucnu směřovat svůj vývoj a aktivity. Nejedná se o návrhy, které se musí v navržené podobě realizovat. Jde o soubor nápadů, které ukáží možné řešení dající se dále rozvíjet a vylepšovat. Stejně tak, jako se nově ukazují možnosti a konkretizují požadavky, tak se Vize v čase mění. Nad nápady a návrhy by se měla vést diskuze a vedení města může podnětné nápady dále zapracovávat v dalších navazujících projektových fázích.

Stáhněte si kompletní vizi v PDF.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: