České Velenice - nový koncept městské aleje a okolní zástavby

Prohlédněte si projekt

Kaštanová alej v Revoluční ulici má ve struktuře města Českých Velenic nezastupitelné místo a je bezesporu to nejcennější, co ve městě přežívá. Zelený pás se stromořadím vytváří hlavní osu města, která spojuje centrum a budovu vlakového nádraží. Stromořadí představuje “živou složku” města, dává mu rozměr, řád a vnitřní sílu. Tak jako každý strom se během roku proměňuje: raší, kvete, plodí, listy usychají a opadávají, tak i kaštanová alej a s ní celé město se s roční dobou mění.

Přestože první pohled klame, stávající alej je v havarjním stavu a ohrožuje bezpečnost obyvatel města. Předkládaná studie zpracovává nový koncept zeleně Revoluční třídy v kontextu plánované zástavby a přilehlých ploch.

Stáhněte si studii v PDF nebo pouze hlavní výkres

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: